MOTTO..(GLOSA) 9. října 2021:" SVĚŘ NĚKOMU NEJDŘÍV DŮVĚRU, NEŽLI MU..JÍ, SVĚŘÍŠ ´MOC´. TO SE VYPLATÍ. Dělávám TO TAK. A VYPLÁCÍ SE TO. Byť TO nedělávám příliš často, ale sem tam je TO potřeba.., BYŤ se nejednou nestačím divit, co vyplouvá na povrch charakterů osobností těch, i nepěkného.. TO pak nejednou beru zpátečku..s důvěrou TOU. Ale také s pocitem, že jsem neposral situaci delegováním pravomocí NEBES do funkcí oficiálních, i státních, či  jiných, někomu, kdo jen předstírá vnitřní dobro, u kohož převládají rysy charakterové nepěkné..byť i si to daný jedinec nemusí ani uvědomovat." ?? Záleží, nebo nezáleží..na vnitřních, i vnějších projevech ??..politiků, političek..LIDÍ mezi sebou ve vztazích..?? !!NO, samozřejmě, ŽE NA TOM VŽDY ZÁLEŽÍ !! I nekonání, například i politiků, političek, v zájmu ku blahu LIDU, tam, kde mají konat, je takovým projevem, a může být i trestné. SRDCE TI NAPOVÍ. SRDCE..VÍ.

   

Pryč s fašisty, s dinosaury, z politiky !!!

!!! Pryč z politiky těch, kdož ustanovili fašistickou Legislativu..jako například: viz více informací na: >> AUTOGENOCIDACZ..<<

,,ROZPRODEJ STÁTNÍHO, OBECNÍHO, BYTOVÉHO FONDU" DOSTUPNÉHO BYDLENÍ VŠEM,  NORMU 3x A DOST"..o odejímání dávek hmotné nouze potřebným..protiústavně.. !!!

Co JE: "JESUS SWISS KVALITA PLUS " ?? TO JE taková kvalita, která přesahuje nezměrně kvalitu SWISS. JDE O KVALITU PRO ŽIVOT DŮSTOJNÝ VŠEM, V CO NEJLEPŠÍM ZDRAVÍ, která přesahuje nezměrně kvalitu SWISS.

Zde si, tedy, v Mém Písmu, můžete, například pro inspiraci, chcete li, číst o takové kvalitě, o možnosti, možnostech, JI začlenit do ŽIVOTA, svého, i bližních, do reality.

JESUS SWISS KVALITA PLUS

Nejprve by bylo dobré, aby se Česká republika alespoň přiblížila kvaitě SWISS. To však nutně NEZNAMENÁ, ZDALEKA..a VARUJI PŘED TÍM..vystoupit ve stylu kamikadze z Evropské unie, pro pocit některých jednotlivců, že by tak mohli provozovat politiku bez kontroly Evropy si. Navíc po té, co ČR načerpala z EU nemalé finanční prostředky si.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST, ZDRAVÍ, ŽIVOT, ZDRAVÁ STRAVA, ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY, jako VODA, JÍDLO, BYDLENÍ (cenově dostupné nájemní),RODINA~PORODNOST~SEX~LÁSKA..pojmy, které spolu jsou neoddělitelně spjaté

Bavíme li se o pojmu LIDSKÁ DŮSTOJNOST, na které mnohdy závisí i ZDRAVÍ, není naprosto přijatelné, aby v ČR, nebo kdekoli jinde panovaly takové fašistické normy, nazývajíc je politici, političky, ,,zákony", viz výše, v úvodu zdejším, na této web stránce a i jinde v Mých textech, uvedené.

Pojem: PRÁVNÍ STÁT

POKUD, DOKUD, se politici, političky, nehodlají smířit s pravdou, dohodnout, shodnout se na ní, o tom, že právní stát je takový stát, který ctí Lidská práva všudypřítomně, rovnost ve spravedlnosti, praktikované svou výkonnou mocí vůči LIDU, dokud politici, političky, budou zastávat názor, že oni, ony, nemusejí ty zákony znát, že nemusejí být znalí ,,právního minima" a Mého Písma, tedy že nemusejí disponovat svým vzdělanostně inteligenčním kvocientem podle Mých ustanovení, tak si mohou všichni o PRÁVNÍM STÁTU NECHAT JEN ZDÁT. Talibán má také své ustanovené si ,,právo", jak říká. A i jiní, Kim v KLDR, Komunisté v Číně, Junta v Barmě..ti všichni mají ustanovené ,,PRÁVO". Nazývají se tak i ,,právním státem". Je však otázkou, zda , a do jaké míry, takové ,,právo" je skutečně před STVOŘITELEM VEŠKERENSTVA ,,PRÁVEM". BEZ ZNALOSTÍ, A OCHOTY, VSTŘÍCNOSTI K TÉMATU, si mohou politici, političky, o právním státu povídat třeba do alejuja, ale bude to zbytečný, marný.

 

  • 9. října 2021: ZPRÁVA.. ZDRAVÍM VŠECHNY :-) Vás !!
  • Řádkování zde nějak blbne, tak snad omluvíte ty tečky vlevo u řádků zdejších na tomto webu..
  • 9 Let k dnešnímu dni, hájím před různými sračkami politiků,političek, zvrhlostmi,před jejich i projevy FAŠISMU, ZÁJMY LIDU v Mém Písmu, různě, LIDSKOU DŮSTOJNOST, A TAK TO ZŮSTANE I NADÁLE. NENÍ, NEBÝVÁ SNADNÉ, UDRŽET V TOM JEDEN KURS PO 4 ROKY S POLITIKY, S POLITIČKAMI, S EGYY JEJICH, KTEŘÍ SE NAPŘÍKLAD TĚSNĚ PŘED VOLBAMI ČI JINDY UTRHNOU ZBĚSILE ZE ŘETĚZU, A NĚJAK SE OBRÁTÍ PROTI LIDU, PROTI MNĚ..ZÁDY, či prostě KŘIVĚ. BÝVÁM U NĚKTERÝCH OSOBNOSTÍ I PŘEKVAPENÝ, CO JSOU SCHOPNY, SCHOPNI, SI DOVOLIT. NO, JE TO REALITA. ALE JSEM VELMI RÁD, KDYŽ VÍM, ŽE JE MNOHO I LIDÍ SLUŠNÝCH, BYŤ I NE V POLITICE..PRO NĚ MI TO ÚSILÍ STOJÍ, I DOPOSUD STÁLO.
  • BUDE VELMI FAJN, KDYŽ SE **MÉHO PÍSMA**, TEDY INFORMACÍ V NĚM, UJMOU, KDYŽ JEJ BUDOU NÁSLEDOVAT, LIDÉ DOBRÉ VŮLE, NO, NEJEN Z ČR..SYSTÉMOVĚ. ZAHRNUJE MNOHO OBLASTÍ, OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH TÉMAT INSPIRACE " PRO ŽIVOT " .TI, KDOŽ TO NEMYSLÍ UPŘÍMNĚ, NEMOHOU BÝT L´DRY, LÍDRYNĚ. JDE O ŽIVOTY, O OSUDY, LIDÍ. LIDU. PLEZÍRNICTVÍ, KŘIVÁRNY, VÝSMĚCHY TOHOŤ, TADY NEMŮŽE, NEMŮŽOU, MÍT PROSTOR. NA TO JDE O VELMI ZÁVAŽNÁ TÉMATA, DĚLAT SI PRDEL Z TOHO, Z LIDU,..NA TO UŽ ZEMŘELO NAPŘÍKLAD ÚTRPNĚ MNOHO LIDÍ. MOJE PÍSMO JE MNOHEM SILNĚJŠÍ, NEŽLI JEDEN HLAS VOLEBNÍ.. TO VĚDÍ I LÍDŘI, LÍDRYNĚ, STÁTŮ V ZAHRANIČÍ, V EU, VE SVĚTĚ..KTEŘÍ ZAŇ BÝVAJÍ I PRO SVOU INSPIRACI RÁDI, RÁDY. TEDY, V ČR, LIDÉ, KDOŽ SE ZAJÍMÁTE O TÉMATA "UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA", DOPORUČUJI..SLEDUJTE DLOUHODOBĚ **MOJE PÍSMO**. I KDYŽ SE MI OBČAS STÁVÁ, , TEDY NEJEDENKRÁT, ŽE SI NABĚHNU U EGA POLITIKŮ, POLITIČEK, JSEM VELMI RÁD, ŽE VÍM, ŽE JSEM MOHL SVÝMI ZKUŠENOSTMI, NABYTÝMI ZNALOSTMI, PŘISPĚT KU BLAHU LIDU, KTERÝ SI NAJDE CESTU, JAK APLIKOVAT PRO I ZÁCHRANU, OCHRANU, POJMŮ: ZDRAVÍ, ŽIVOT, LIDSKÁ DŮSTOJNOST, HODNOTY T.G.MASARYKA..HUMANITA..ZCELA UPŘÍMNĚ, ČISTĚ, BEZ KŘIVÁREN. TOHLE VYCHÁZÍ ZDOLA, A LID, JAK TO TAK SLEDUJI, ČESKÝ, NA TO, V ČASE, I CHARAKTERY NA TO, MÁ. TEDY DĚKUJI VŠEMLIDEM DOBRÉ VŮLE " PRO ŽIVOT ", ZA TO, ŽE JI MAJ. BUDE JÍI, BUDE VÁS, POTŘEBA.. A ČÍM DÁL TÍM VÍC. BEZ OHLEDU NA TO, JAKÉ LOGO POLITICkĚ STRANY KDOŽ ZASTUPUJETE, VOLÍTE.

~~

 !! ´ >> VZDĚLANOSTNĚ INTELIGENČNÍ KVOCIENT POLITIKŮ, POLITIČEK << !! 

  • VE VEŘEJNÉM PROSTORU..TEDY V POLITICE, V MÉDIÍCH, SE VYSKYTUJÍ I JEDINCI, A NENÍ JICH MÁLO, KTEŘÍ JSOU DUŠEVNĚ NARUŠENÍ PSYCHOPATIČTÍ, I NEJEDNOU S FAŠISTICKO SADISTICKÝMI SKLONY, COŽ PROJEVUJÍ USTANOVOVÁNÍM NAPŘÍKLAD LEGISLATIVY FAŠISTICkÉ VŮČI LIDU, ČI NĚJAKOU FORMOU ŠIKANY..
  • !!! JE PROTO VELMI DŮLEŽITÉ, ABY SE STALO SPOLEČENSKOU NORMOU,
  • ŽE NIC SE NEOBEJDE BEZ PROLUSTROVÁNÍ DOKUMENTEM:
  • " VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN "  A I **MÝM PÍSMEM**, A TO I VE SMYSLU PRÁVA NA ŽIVOT, DŮSTOJNÝ, V CO NEJLEPŠÍM ZDRAVÍ I CO DO UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA NA ZEMI, TEDY I S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ OCHRANU KLIMATU NA ZEMI. !!! MŮŽEME, NEBO TŘEBA I NEMUSÍME TAK BÝT ZROVNA PŘÍMO VŽDY BLÍZCÍ KAMARÁDI.. VÍDAT SE, ALE POKUD BUDE TOHLE PRAVIDLO FUNGOVAT I V REALITĚ, (NE JEN NA PAPÍŘE, NE JEN POPULISTICKO ALIBISTICKÝMI HESLY, SLOGANY..), VČETNĚ OBRANY, OCHRANY, HODNOT TĚCH, BUDE ZARUČENA TAK I NEJLÉPE I KVALITA NEJVYŠŠÍ "PRO LIDSKOU DŮSTOJNOST.., PRO ŽIVOT". !!! BEZ TOHO SE SVĚT..SYSTÉMY, POLITICKÉ, STÁTŮ, NÁRODŮ, NÁRODOVÍ.., I SVĚT REÁLNÝ BUDOU..BUDE .. VŽDY LIDEM HROUTIT, SYPAT..ROZSYPÁVAT, JAKO RÁDOBY HRADY STAVĚNÉ ZE SUCHÉHO, VYPRAHLÉHO, PÍSKU !!! S NESPOKOJENOSTÍ LIDÍ, S NEPOKOJI, S I VÁLKAMI.. S I KRIMINALITOU ZVÝŠENOU..BEZ TOHO SVĚT LIDSKÉ CIVILIZACE SPĚJE KE SVÝM KONCŮM.. KE SVÉMU ÚPADKU.. ZÁNIKU.. TOTO VŠE.. OHLEDUPLNOST TA KU LIDEM, KU LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, SOUVISÍ S OHLEDUPLNOSTÍ I KU ŽIVOTU, TEDY I NA PLANETĚ ZEMI, TEDY I KU KLIMATU.  V KOSMU NIC NENÍ ODDĚLENÉ, VŠE .. I V DŮSLEDCÍCH.. SOUVISÍ SE VŠÍM.
  •  

*~~~*

~~

 >> AKTUALITY, ČLÁNKY..>> 

~~~

ABY BYLO MOŽNO DĚJINY SOUDOBÉ, BUDOUCÍ, TVOŘIT, UTVÁŘET, LIDSTVEM, V RÁMCI HODNOT HUMANITY, DOSTATEČNĚ, MUSEL JSEM JE, MOŽNOST TU, SYSTÉM TEN, NEJPRV, STYLEM NAUKY, NAPSAT. ( J.P. )

~~~

 

Webové stránky zdarma